Wat is bewegend leren?

Bewegend leren is beter presteren! 

Bewegen en leren kan dat tegelijk? Natuurlijk! Tegenwoordig leven we met z’n alle in een complexe samenleving waarin het belangrijk is om te blijven leren. En dat begint al op jonge leeftijd! Veel spelen, bewegen en ervaringen opdoen zijn belangrijke elementen tijdens het leerproces. 

Bewegend leren

Bewegend leren is gezond, leuk en goed voor de ontwikkeling! 
Move Lab ziet leren als een sport voor de hersenen. Door veel fysieke oefeningen kun je de hersenen voorbereiden op actief en efficiënt leren. Het is belangrijk om zowel de linkerhersenhelft (taal- of analytische kant) als de rechterhersenhelft (beeld- of creatieve kant) optimaal te gebruiken en samen te laten werken. Tijdens bewegend leren kun je zoveel mogelijk zintuigen prikkelen die je vervolgens kan koppelen aan iets nieuws of aan iets wat je al herkent. 

Move Lab zorgt voor een juiste balans
De instructie en de verwerking van leerstof worden afgewisseld met bewegingsactiviteiten. Bewegend leren heeft een positieve werking op cognitieve vaardigheden zoals; plannen, concentratie, verwerkingssnelheid, werkgeheugen en gedragsregulering.

Move Lab is er van overtuigd dat bewegend leren de ultieme leervorm is die goed aansluit bij de belevingswereld van hedendaagse leerlingen. 

Voordelen van bewegend leren

Gezondheid

De mens is gemaakt om te bewegen en juist niet om stil te zitten.

Goed voor de ontwikkeling

Er vinden structurele veranderingen plaats in de hersenstructuur. Dit heeft een positief effect op cognitieve functies van het kind.

Betere concentratie

Door bewegen en leren te combineren kun je je beter concentreren.

Verbetering van de verwerkingssnelheid

Positief effect op de cognitieve verwerking en motorische snelheid. Hierdoor kan de leerstof sneller eigen gemaakt worden.

Beter zelfbeeld

Positief effect op het zelfvertrouwen en sociaal gedrag.

Plezier

Plezier tijdens het leren maakt het niet alleen leuker, maar ook makkelijker!

Nieuwe leerstrategieën ontwikkelen

Het onderscheiden van hoofd- en bijzaken. Verbanden leggen tussen bestaande en nieuwe kennis.

Betere schoolprestaties

Samenvattend leidt dit tot betere schoolprestaties!