Leeromgeving

Move Lab vindt het belangrijk om een rijke, krachtige en een betekenisvolle leeromgeving aan te bieden. De omgeving wordt aangepast op de wensen en behoeften van het kind.

Creatief

Move Lab richt haar leeromgeving creatief in zodat kinderen hier inspiratie en motivatie uithalen. Creativiteit geeft kinderen handvatten die ze nodig hebben om dingen op te lossen. Hierdoor worden ze vindingrijk en flexibel.

We vieren samen succeservaringen en brengen het plezier in leren terug!

Experimenteel

Move Lab houdt van experimenteren. Wij zeggen vaak;  “Van proberen kun je leren!”. Vanaf jongs af aan zijn kinderen voortdurend dingen aan het proberen om hun wereld te begrijpen. Hierdoor raken ze geïnteresseerd en betrokken bij hun eigen leerproces.

Om ervaringen op te doen, te experimenteren en een realistisch beeld te krijgen, is het van belang om het onderwijs (deels) praktijkgericht in te richten. 

vernieuwend

Reflectieve leerprocessen gericht op identiteitsvorming worden voor kinderen gerealiseerd door dialoog met zichzelf aan te gaan en een dialoog met ‘nieuwe’ mensen. Daarnaast krijgt het kind in een uitdagende en vernieuwde leeromgeving de ruimte om zelf invloed uit te oefenen op zijn of haar leerprocessen. Het kind leert zich daardoor verantwoordelijk te voelen voor het eigen gedrag en de leerresultaten.

Visualisatie

Veel kinderen denken meer in beelden dan in woorden. Sommige dingen kun je beter begrijpen als je er een beeld bij hebt. Visualisatie heb je niet direct nodig om de stof te begrijpen, maar het helpt wel om de stof beter te onthouden. 

Move Lab wisselt de instructie en de verwerking van lesstof af met bewegingsactiviteiten. Hierdoor worden de hersenen optimaal gebruikt. We helpen kinderen om de leerstof te vertalen naar beelden die voor hen duidelijk en herkenbaar zijn. Door de visuele koppeling kunnen de kinderen hun kennis op een later moment reproduceren, bijvoorbeeld tijdens de les in de klas.