Werkwijze

“Leren doet iedereen anders”.     

De één is goed in taal en de ander goed in rekenen. Wij geloven in de individuele kwaliteiten van het kind. Wij benutten deze kwaliteiten, waardoor écht ieder kind het beste uit zichzelf kan halen.

Lesmethodes

Leren | leren

Move Lab verbindt de leerstof met beeld op een logische, natuurlijke en aansprekende wijze. Het eindeloos herhalen van leerstof, het blijven overschrijven of samenvattingen maken werkt niet voor iedereen even goed. Tijdens het bewegend leren kun je vele zintuigen prikkelen en iets nieuws koppelen aan iets dat je al kent of weet.

Move Lab gaat aan de slag met: combineren | associëren | visualiseren.  Alles wat je dan leert sla je op in het langetermijngeheugen.

De combinatie leerstof en beeld maakt het leren niet alleen gemakkelijker en effectiever het is natuurlijk ook heel leuk! 

Werkvormen

Instructievormen | wij gaan aan de slag met de leerstof, herhalen de opdrachten en geven concrete voorbeelden.

Interactievormen | wij gaan aan de slag met de uitwisseling van kennis en ervaringen. Hierdoor leren kinderen actief te luisteren, te overleggen en een mening te vormen. 

Opdracht- en spelvormen | wij gaan aan de slag met diverse opdrachten die de kinderen zelfstandig uitvoeren. Wij bieden ruimte en structuur.

Samenwerkingsvormen | wij gaan aan de slag met de verwerking van de leerstof.  Luisteren, overleggen, elkaar aanmoedigen en reflecteren staan centraal.

Maatwerk

Intake

Samen bespreken wij wat goed gaat, wat de aandachtspunten zijn en stellen persoonlijke doelen op. Met toestemming van ouders nemen wij contact op met de docent op school.  

Plan van aanpak

Wij stellen een plan van aanpak op dat gericht is op de leerbehoeften van het kind. Hier staan alle gemaakte afspraken en verwachtingen in. 

Aan het werk

Allereerst bespreken wij de leerstof en kiezen bijpassende bewegingsactiviteiten uit. Vervolgens helpen we met plannen en voorbereiden van het eerstvolgende les moment. 

Evaluatie en voortgang

Na iedere les is er tijd voor een persoonlijke terugkoppeling. Zo ben je als ouder direct op de hoogte van alle ontwikkelingen. Na iedere periode (afhankelijk van het lespakket) vindt een evaluatie plaats.

Huiswerkbegeleiding en bijles

Gaat je kind met lood in zijn schoenen naar school? Of lijkt je kind het overzicht te missen in het huiswerk, dan kan het zijn dat je kind toe is aan extra begeleiding. Kies je dan als ouder voor bijles of huiswerkbegeleiding?  

Keuze voor huiswerkbegeleiding

Sommige kinderen komen op een bepaald punt in hun schoolcarrière met het huiswerk in de problemen. Soms gaat het leren even wat minder goed. Dat kan veroorzaakt worden door motivatie- en concentratieproblemen. Bijvoorbeeld omdat het kind de stof niet goed begrijpt. Daarnaast wordt een grote mate van zelfstandigheid verwacht waardoor individuele begeleiding soms uitblijft. 

Keuze voor bijles

Sommige kinderen hebben moeite met één of meerdere vakken, kunnen het tempo op school niet bijhouden en/of volgen. Tijdens bijles is er ruimte voor vakinhoudelijke hulp, extra uitleg, gerichte oefeningen en opgaven.

Keuze voor Move Lab+

Kinderen met dyslexie of dyscalculie bieden wij extra rust en ruimte om op zijn of haar eigen tempo de leerstof te verwerken. Tijdens de lessen wordt er gewerkt aan het zelfvertrouwen en de sterke kanten van het kind. Wij bieden aangepaste oefeningen en opgaven om de lees, spelling- en rekenproblemen te verminderen.

Volgt jouw kind onderwijs waarbij ze specialistische of intensieve onderwijsbegeleiding nodig hebben (sbo/so)? Dan ben je bij Move Lab op de juiste plek. Wij gebruiken dezelfde uitgangspunten als de reguliere lessen. Bij Move Lab+ krijgt jouw kind meer tijd en ruimte om zijn of haar persoonlijke doelen te behalen. 

Ben je benieuwd naar onze leeromgeving?